Lyngby Udsprings Klub

Login

 

Indkaldelse til ordinær general forsamling i Lyngby Udsprings Klub af 2002.

Dato/tidspunkt: Torsdag den 11. april kl. 19.00
 
Sted: Lyngby Svømmehal, Lundtoftevej 53, 2800 Kongens Lyngby. Mødelokale 3. 
 
Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning v. Formand Anne Marie Hedeboe
3. Forelæggelse af regnskab 2018 til godkendelse og forelæggelse af budget 2019 til godkendelse v. Kasserer Kim Ellegaard Andersen
4. Bestyrelsen fremsætter forslag om uændret kontingent
5. Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer - Indkomne forslag skal modtages senest 4. april 2019
6. Valg til Bestyrelsen
7. Valg af bestyrelsessuppleanter - Der skal vælges op til to
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
Banner