Lyngby Udsprings Klub

Login

 

Generalforsamling 2020 for Lyngby Udsprings klub af 2002
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lyngby Udsprings klub af 2002, der afholdes den 30. april 2020, kl 18.30-19.30 via Skype grundet corona situationen i Danmark.

Link til mødet: https://join.skype.com/broRktz60sWW

  1. Valg af dirigent og referent

  2. Bestyrelsens beretning v. formand Maria Lund-Søltoft m.fl

  1. Forelæggelse & godkendelse af regnskab 2019 & budget 2020, v. kasserer Kim Ellegaard-Andersen

  1. Bestyrelsen fremlægger forslag om uændret kontingent

  2. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer - indkommet senest 23. april 2020

  3. Valg til bestyrelsen, 3 personer er på valg

  4. Valg af suppleanter til bestyrelsen - op til 2 suppleanter

  5. Valg af revisor

  6. Evt.

Banner